GMV (Godkänd Marinverkstad) är en ny branschstandard framtagen av Sweboat. Godkänd Marinverkstad ställer delvis andra krav än de som gäller för exempelvis bilverkstäder, bland annat för att arbetet sker i anslutning till känslig natur. För att bli certifierad krävs att företaget uppfyller kriterier inom bl.a. kvalité, miljöarbete, arbetsmiljö och mycket mer.

I Sverige finns ca 700 anläggningar som servar närmare 1 miljon fritidsbåtar, och Brohäll Marin är stolta över att vara en av de 8 första företagen att få certifikatet GMV!

Läs gärna mer på www.godkandmarinverkstad.se