Information och kom-ihåg-lista vid sjösättning vår.

 • Vi har samma kundregister som Bullandö Marina och vet därför exakt när din båt sjösätts och vi planerar inneliggande arbeten utefter din sjösättningstid.
 • Vinterförvarade drev, växelhus och motorer monteras c:a 10 dagar före sjösättning. Propeller monterar vi samma dag som sjösättningen sker pga av stöldrisken.
 • Har du beställt avtäckning av krympplast sker detta 14 dagar före sjösättning. Önskar du att få båten avtäckt tidigare, pga egna arbeten, kontakta oss på kontoret.
 • Har du beställt tvätt och polering av överbyggnad utförs det efter sjösättning, pga fallrisk när båten står på land.
 • Vi kör ej ut båtar till bryggplats efter sjösättning, utan bogsering måste bokas på Bullandö Marinas hemsida. Undantag gäller för de båtar vi gör arbeten på i samband med sjösättning.

Information och kom-ihåg-lista vid upptagning höst.

 • All bokning av tjänster bokas på Bullandö Marinas hemsida samtidigt som du bokar din upptagningsvecka. Kom ihåg att även boka dina arbeten för våren före sjösättning. En bekräftelse på din bokning mailas ut till dig. Läs igenom denna noga så allt stämmer.
 • Lämna nycklar märkta med varvsnummer senast helgen före din upptagning i vårt nyckelinkast till höger om vår kontorsdörr, eller på kontoret.
 • Segelbåt och motorbåt med beställd service och konservering alt endast konservering skall läggas vid vår kaj (kaj 2 och 3 utmed vårt varvshus) helgen före upptagning alt på anvisad bryggplats av marinan. Har du beställt bogsering av Bullandö Marina löser vi detta internt.
 • Service på utombordare utförs alltid på land och skall EJ till vår kaj.
 • Information om var du lämnar din båt får du av Bullandö Marina alt hamnkontoret om du lämnar på helgen.
 • Se till att vi har framkomlighet för att utföra våra arbeten, låt kylvattenkran,
  bränslekran vara öppna och låt nyckel till huvudströmbrytare sitta kvar i.
 • Kom ihåg tampar i för och akter samt fendrar.
 • Varvsnummerskylt att lägga tillgängligt i båten (sittbrunnen förslagsvis), samt varvsnummerlapp att sätta synligt i aktern.
 • Ta ej ut batterier förren alla beställda arbeten är klara.

Tips: Logga in på ’Mina Sidor’ på Bullandö Marinas hemsida och ta del av instruktionsvideon om hur du bäst förebereder din båt inför upptagningen.