Bottenmålning / Polering

Tjänst Pris
Bottenmålning * Båtens längd x bredd x 190 kr Art:403
Rengöring, enkel polering fribord Båtens längd x bredd x 210 kr Art:404
Rengöring, omfattande polering fribord Offert!

Målning en strykning med roller. Maskering mot vattenlinjen.
Alla priser gäller exklusive material, om ej annat anges.

* = Bottentvätt måste vara utförd.