Drevservice

Vinterservice för drev

Drev Ekonomi * Fullservice **
DPH, DPR 6560 kr Art:222 11380 kr Art:206
Mercruiser-OMC, Volvo Penta SX, DPS 4200 kr*** Art:224
Övriga Volvo Penta drev 5535 kr Art:219 10150 kr Art:227

 

*  I ekonomiservice ingår demontering av drev vid upptagning, Byte anod på drev och sköld, knutbälg, olja och pluggpackningar, Vinterförvaring, Montering av drev innan sjösättning (pris inkl material).

**  I fullservice ingår samma som ovan + byte av tätning propelleraxel, tätning växelförare, gaffelbussning och avgasbälg.

***  Demontering av drev vid upptagning. Byte olja, pluggpackningar, anod. Vinterförvaring (olja och packningar ingår). Montering av drev innan sjösättning.

 

Övriga Drevarbeten

Bälgbyte Mercruiser, Alpha och Bravo drev 6860 kr Art:370
Byte Mercruiser stödlager (vid drevservice) 1950 kr Art:371
Byte Mercruiser Växelwire (i samband med bälgbyte) 1300 kr Art:372
Demontering drev Mercruiser. Alpha/Bravo, Volvo Sx,Dps 1180 kr Art:373
Montering drev Mercruiser. Alpha/Bravo, Volvo Sx,Dps 1190 kr Art:374
Bälgbyte Volvo Penta Dps,Sx 4380 kr Art:375
Byte växelwire (i samband med bälgbyte Volvo Penta Dps,Sx) 2200 kr Art:376
Demontering drev Volvo Penta 1 390 kr Art:377
Montering drev Volvo Penta 2220 kr Art:378

I priserna ingår ej kostnaden för material (växelhusolja, motorolja, filter, anoder, etc).
Vid eventuella övriga arbeten som identifierats i samband med drevservice debiteras timtaxa och material.

————————————————————

Prisexempel för komplett underhåll Mercruiser Bravo I drev:

Demontering drev
Byte av bälgar (Drivknutsbälg, avgasbälg, Växelwirebälg)
Kontroll av drivknutar
Byte av växelwire
Byte av stödlager
Inljustering av växlar
Inljustering av trim givare / trim limit
Byte av drevolja
Provtryckning / Vacuum
Byte av anoder
Kontroll propeller
Montering drev

Inkl. mtrl samt arbetskostnad Ca: 15,500 Kr

————————————————————–