Service av Utombordsmotorer

Priser exkl. mtrl såsom filter, vätskor mm

 

2-takt

Effekt hk Vinterservice/
Rutinservice:      
Vinter-
förvaring
Demont: Montering:
1-6 1220 kr Art:335 660 kr Art:233 640 kr Art:242 640 kr Art:442
7-15 1440 kr Art:336 720 kr Art:234 640 kr Art:242 640 kr Art:442
16-25 1560 kr Art:337 820 kr Art:235 640 kr Art:242 640 kr Art:442
26-49 2020 kr Art:338 1080 kr Art:236 1170 kr Art:243 1630 kr Art:443
50-69 2230 kr Art:339 1390 kr Art:237 1170 kr Art:243 1630 kr Art:443
70-125 2640 kr Art:340 1710 kr Art:238 1170 kr Art:243 1630 kr Art:443
126-150 3000 kr Art:341 1850 kr Art:239 1280 kr Art:244 2050 kr Art:444
151-199 3470 kr Art:342 2600 kr Art:240 1280 kr Art:244 2050 kr Art:444
200+ 4000 kr Art:343 3130 kr Art:241 1280 kr Art:244 2050 kr Art:444
70-125 Direktinsprutning 3140 kr Art:344 1710 kr Art:238 1170 kr Art:243 1630 kr Art:443
126-150 Direktinsprutning 3600 kr Art:345 1850 kr Art:239 1280 kr Art:244 2050 kr Art:444
151-199 Direktinsprutning 4170 kr Art:346 2600 kr Art:240 1280 kr Art:244 2050 kr Art:444
200+ Direktinsprutning 4780 kr Art:347 3130 kr Art:241 1280 kr Art:244 2050 kr Art:444

 

4-takt

Effekt hk Vinterservice/
Rutinservice :     
Vinterförvaring: Demontering: Montering: 
1-6 1490 kr Art:383 660 kr Art:233 640 kr Art:242 640 kr Art:442
7-15 1730 kr Art:384 720 kr Art:234 640 kr Art:242 640 kr Art:442
16-25 1860 kr Art:385 820 kr Art:235 640 kr Art:242 640 kr Art:442
26-49 2540 kr Art:386 1080 kr Art:236 1170 kr Art:243 1630 kr Art:443
50-69 2750 kr Art:387 1390 kr Art:237 1170 kr Art:243 1630 kr Art:443
70-125 3140 kr Art:388 1710 kr Art:238 1170 kr Art:243 1630 kr Art:443
126-150 3600 kr Art:389 1850 kr Art:239 1280 kr Art:244 2050 kr Art:444
151-199 4170 kr Art:390 2600 kr Art:240 1280 kr Art:244 2050 kr Art:444
 200+ 4780 kr Art:391 3130 kr Art:241 1280 kr Art:244 2050 kr Art:444
Verado 4Cyl 4130 kr Art:392 2600 kr Art:240 1280 kr Art:244 2050 kr Art:444
Verado 6Cyl 5850 kr Art:393 3130 kr Art:241 1280 kr Art:244 2050 kr Art:444

Vid vinterservice av utombordsmotorer görs följande där så går att göra:

 1. Rengöring av motor utvändigt (vid vinteförvaring)
 2. Kontroll och justering av brytarkontakter i tändmagasinet
 3. Kontroll och justering av tändstift (eventuellt byte) *
 4. Rengöring av bränslefilter
 5. Byte av olja och oljefilter
 6. Utbyte av smörjmedel i växelhuset
 7. Smörjning av lagringsställen på motorn
 8. Efterdragning av utvändiga skruv och mutterförband på motorn
 9. Kontroll av manuella eller elektriska startanordnings-funktioner
 10. Kontroll av backspärrens funktioner
 11. Kontroll av upptippningsspärrens funktion
 12. Provkörning av motor med följande kontroll: **
 • Kylvattenpumpens funktion
 • Motorns tomgångsvarvtal
 • Motorns funktion med inkopplat backslag
 • Kontroll av eventuellt bränsleläckage
 • Invändig impregnering av motorns rörliga delar

* = Tändstift ingår ej
** = Motorer över 70 hk köres ej i bassäng

För motorer som ej hämtas ut, deb. hyra för förvaring! Art:541