Service av Inombordsmotorer

Priser exkl. mtrl såsom filter, vätskor mm

 

1-3 cyl
Diesel
4-6 cyl *
Diesel
4-6 cyl **
Diesel
4-8 cyl *
Bensin
Motorkonservering + Mec-Check 3290 kr Art:247 4200 kr Art:248 6050 kr Art:279 4000 kr Art:249
Enbart Mec-Check 2380 kr Art:251 3590 kr Art:252 5280 kr Art:280 3180 kr Art:253
Enbart Motorkonservering 2000 kr Art:254 2770 kr Art:255 3600 kr Art:281 2670 kr Art:256

 

* = På EDC och EFI-motorer tillkommer diagnoskostnad 500 kr Art:705

** = Diesel över 4 liter slagvolym

 

Ytterligare specifikation över inombordsmotorservice
Mec-Check +
Konservering
Enbart
Mec-Check
Enbart
Motorkonserv.
Mec-Check kontroll enligt separat punktlista Ja Ja Nej
Byte olja i motor Ja Ja Nej
Kontroll / Byte olja i backslag Ja Ja Nej
Byte olje och bränslefilter Ja Ja Nej
Kontroll / påfyllning smörjmedel inre stävlager Ja Ja Nej
Uppsugning slagvatten i motortråg Ja Ja Nej
Provkörning Ja Ja Nej
Transport av båt Servicekaj -> Upptagningskaj Ja Ja Nej
Tappning kylvatten, Konservering kylsystem Ja Nej Ja
Kontroll / byte av anod i kylsystem Ja Nej Ja
I sötvattenkylda motorer:
Kontroll av kylvätskans glykolhalt
Ja Nej Ja
Kontroll / byte av anod på
drev och propeller
Ja Nej Nej
Kontroll/byte av olja i drev Ja Nej Nej

Obs! Justering av småanmärkningar på max 1500 kr utförs utan kontakt med båtägaren när montören ändå är på plats i båten.